همسری

همین جا میخوام ازش تشکر کنم که اینقدر به دل خواسته های کودکانه، نق نق های راه دور و بی حوصلگی ها و کلافگی هام راه میاد و نازکشی میکنه و ما را با سرسره به حال خوبمان میفرستد.

از 1000 کیلومتر اون ورتر، از همسریمان تشکر میکنم... باشد که جبران توانم نمودن!

پ.ن: واقعاً سخته ها...!

پ.ن2: محتاج دعایتان هستم، فراموشم نکنید!

/ 1 نظر / 31 بازدید
ناتمام

دعا می کنم... تو ام دعا کن........