یک سال گذشت از شروع تغییرات... باورکردنیه؟! فکر میکردم استثنأ هستم، فکر میکردم همیشه فقط همینم؛ فکر میکردم دنیا در چشمان ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 42 بازدید
آبان 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
4 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
6 پست
آبان 90
8 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
5 پست
تیر 90
3 پست
بهمن 89
5 پست
دی 89
8 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
4 پست
مهر 89
2 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
12 پست
مرداد 88
8 پست
تیر 88
27 پست
دلتنگی
37 پست
شخصی
23 پست
روزمرگی
53 پست